Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Miroslav Lipavský IČ 67459145 se sídlem v Dolním Újezdu (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou adresa: Dolní Újezd 635 email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. telefon: 722 454 067

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Vaše osobní údaje chráníme, neprodáváme je třetím osobám. Sbíráme pouze nezbytné údaje, jejich rozsah je individuální v závislosti na smluvním vztahu (kupní smlouvy, faktury, smlouvy o pronájmu). Abychom zajistili bezproblémový provoz internetových služeb využíváme analytické nástroje třetích stran. Tyto nástroje využívají některé Vaše osobní údaje (např IP adresu). Jejich sbírání je nutné pro zajištění bezproblémového provozu webových služeb, zajištění a vylepšování kvality služeb, předložení vhodného obsahu v závislosti na geografické poloze návštěvníka, druhu zobrazovacího zařízení. Analyzujeme chování zákazníků, které využíváme ke zlepšování služeb a zároveň jako zpětnou vazbu pro kontrolu funkčnosti webových služeb. Používáme soubory cookie, které ukládají některé Vaše osobní údaje a slouží k Vaší identiikaci (např. uložení zboží v košíku eshopu). Bez těchto souborů nemůžeme zajistit správnou funkci webových služeb. Veškeré osobní údaje sesbírané tímto způsobem slouží pouze pro účely zajištění funkce webové služby a pro analytické účely.  Veškerá data jak v elektronické tak tištěné podobě jsou fyzicky zabezpečna proti přístupu třetích osob a jsou přístupné pouze ze zabezpečených prostor kanceláře či počítače pověřené osoby. Webové služby využívají v maximální možné míře zabezpečení a jsou preventivně zaopatřeny (firewall, https protokol). Šanony s tištěnými materiály jsou uloženy v uzamčené kanceláři bez přístupu cizích osob.  

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1.  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

2. Účelem zpracování osobních údajů je
- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

3. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu)
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.  

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou: účetní firma, zasílatelské služby, poskytovatel webových služeb, analytické webové služby
- podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
- zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
- zajišťující marketingové služby.

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

3. Máte-li jakékoliv dotazy či požadavky týkající se zpracování Vašich osobních data, napište nám. Vaše požadavky zpracujeme v co nejkratší době a v souladu s podmínkami GDPR. 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména uložení tištěných materiálů v uzamčených prostorách bez  přístupu jiných než pověřených osob a zabezpečení přístupu k výpočetní technice (zaheslované počítače, přístupné pouze ze zabezpečené kanceláře, webové služby komunikující přes zabezoečený přenos https, zálohy dat uzamčené v uzamykatelných zásuvkách kanceláře a podobně).

3.  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.  

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.  

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Přihlášení k newsletteru

KONTAKTNÍ INFO
  • Miroslav Lipavský

    56961 Dolní Újezd 635

  • (+420) 722 454 067
    info@edutabtv.cz

PŘÍNOSY PRO VÁS
Uložit
Nastavit
Používáme cookies, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našeho webu. Pokud odmítnete používání souborů cookie, nedokážeme garantovat bechybnou funkci webu.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytika
Statistika návštěvnosti a přizpůsobení obsahu
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Ostatní
Analýza chování návštěvníků, optimalizace
Smartsupp
Povolit
Zakázat
Marketing
Soubor technik, jejichž předmětem je obchodní strategie a zejména studie trhu.
Facebook
Povolit
Zakázat
Funkční
betweendigital.com
Povolit
Zakázat