Jak se zadává text dotykem ?

Přemýšlíte jak na dotykové obrazovce psát ? Pomocí virtuální klávesnice, která funguje v zapnutém "Režimu tablet".