EdutabTV v mateřské škole Čistá

EdutabTV - interaktivní dotyková televize
Ukázka instalace interaktivní dotykové televize EdutabTV v mateřské škole Čistá. Sestava dotykové televize s počítačem a databankou vzdělávacích aplikací v prostředích Windows a Android.

EdutabTV interaktivní dotykové televize pro školy a školky